Κέντρο Συμβουλευτικής Γονέων στο Περιστέρι

Αναλαμβάνοντας ένα παιδί στην ειδική αγωγή είναι υποχρεωτικό να συμπεριλάβουμε την στήριξη, την ενημέρωση, την καθοδήγηση και την συμβουλευτική (όπου απαιτείται) στους γονείς του.
Οι γονείς των παιδιών που αναλαμβάνουμε στο κέντρο μας στο Περιστέρι, μηδενός εξαιρουμένου, είναι λεπτομερώς ενημερωμένοι για τους στόχους που θέτουμε και κυρίως για τους τρόπους με τους οποίους τους πετυχαίνουμε.

Για κάποιους γονείς ωστόσο αυτό δεν είναι αρκετό και χρειάζεται να προσέλθουν σε συναντήσεις τακτικών συνεδριών με ψυχολόγους ώστε να καθοδηγηθούν περαιτέρω σε σχέση με την διαπαιδαγώγηση τους απέναντι στο παιδί. Θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτές οι συναντήσεις βοηθούν τόσο πολύ τη σχέση γονέα-παιδιού που συχνά οι στόχοι των υπόλοιπων θεραπευτών κατακτούνται γρηγορότερα.

Η διαδικασία κρατάει 45 λεπτά, αφορά τους περισσότερους γονείς, ανεξάρτητα από το μέγεθος των δυσκολιών του παιδιού, διατηρείται το θεραπευτικό απόρρητο και πολλές φορές οι ίδιοι γονείς αναζητούν την επόμενη προσέλευση. Ολοκληρώνεται σε διάστημα που συμφωνούν οι ίδιοι.

Εστιάζουμε πολύ τη προσοχή μας στις ανάγκες που προκύπτουν από όλη τη θεραπευτική διαδικασία είτε αφορά τα παιδιά είτε τους γονείς τους. Γιατί ως γνωστόν, ευτυχισμένα παιδιά είναι αυτά που έχουν ευτυχισμένους γονείς.

Οι Ψυχολόγοι μας

Οι ψυχολόγοι του κέντρου μας οργανώνουν πολύ συχνά συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων στο χώρο τους και επιμελούνται των αναγκών που προκύπτουν κάθε φορά. Συνήθως καλό είναι να παρευρίσκονται στη διαδικασία και οι δύο γονείς αλλιώς κάποιες φορές αρκούμαστε στον έναν όταν δεν γίνεται διαφορετικά. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι ψυχολόγοι διατηρώντας το θεραπευτικό απόρρητο, φροντίζουν να είναι ουδέτεροι και επαγγελματίες, δηλαδη να διατηρούν την καλοπροαιρετη και ζεστή στάση που επιβάλλεται χωρίς να κρίνουν ή να μεροληπτούν υπερ κάποιου γονέα έναντι του άλλου. Δίνουν τις συμβουλές τους ή τις κατευθύνσεις τους με βάση την ακρόαση και το αίτημα που έχουν να διαχειριστούν κάθε φορά.

Ο Χώρος μας στο Περιστέρι

Η συμβουλευτική γονέων διενεργείται στους ίδιους χώρους με τις ατομικές θεραπείες συμπεριφοράς. Πρόκειται για τις αίθουσες ψυχοθεραπείας οι οποίες μπορούν ταυτόχρονα να υποδεχτούν και παιδιά αλλά και γονείς. Στην ουσία είναι διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε ο εξοπλισμός να εξυπηρετεί όλες τις ηλιακές ομάδες. Η ζεστή ατμόσφαιρα διευκολύνει το ζητούμενο που είναι η ανταλλαγή μεταξύ του ειδικού και των υπολοιπων επισκεπτών και κυρίως το χτίσιμο εμπιστοσύνης.

Άλλες Θεραπείες