Κέντρο Ψυχοθεραπείας για παιδιά στο Περιστέρι

Οι δυσκολίες συμπεριφοράς, οι αγχώδεις εκδηλώσεις, οι επιθετικές τάσεις, οι παραβατικές/ εναντιωματικές συμπεριφορές ολοένα και αυξάνονται στα παιδιά, ιδίως λόγω του σύγχρονου τρόπου διαβίωσης. Κάποια από τα παραπάνω εντοπίστηκαν την περίοδο της καραντίνας από τους γονείς ενώ άλλα με την επανεκκίνηση του σχολείου από τους δασκάλους. Τα περισσότερα παιδιά βρήκαν πάτημα να απασχοληθούν πολύ περισσότερο με τις οθόνες (συμπεριλαμβανομένης της τηλεκπαίδευσης) και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να διογκωθεί η προσκόλληση και η εξάρτηση στην τεχνολογία. Εκτος αυτού, πολλοί γονείς διαμαρτύρονται για τη δυσκολία που έχουν να επιβληθούν στα παιδιά και να εισακουστούν.

Το κέντρο μας το οποίο απευθύνεται στον τρίτο μεγαλύτερο δήμο της Αττικής, το Περιστέρι, είχε, δυστυχώς, την ευκαιρία να απαριθμίσει ένα μεγάλο ποσοστό αιτημάτων σε σχέση με την δυσκολία των γονέων να διαχειριστούν όλες τις παραπάνω δυσκολίες.

Οι ατομικές θεραπείες συμπεριφοράς στοχεύουν αρχικά στην ενσυναίσθηση των παιδιών και την αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων τους, την ακολουθία κοινωνικών κανόνων αλλά και την οργάνωση και αφομοίωση των ρόλων τους μέσα στο σπίτι.

Ταυτόχρονα, οι δυνατότητες κοινωνικοποίησης φαίνεται να μην δελεάζουν τόσο τα παιδιά, κυρίως γυμνασίου και λυκείου, γι’ αυτό το λόγο κρίνουμε ωφέλιμο να οργανώνουμε περισσότερες ομάδες εφήβων όταν οι ατομικές συνεδρίες δεν διευκολύνουν όσο θα θέλαμε την αλληλεπίδραση και την γενίκευση σε όλα τα περιβάλλοντα.

Παράλληλα, κρίνουμε επιβεβλημένη τη συμμετοχή των γονέων στη διαδικασία συμβουλευτικής, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι θεραπευτικοί στόχοι που θέτουμε με τα παιδιά.

Τέλος, πολύ σπάνια αλλά όπου κρίνεται αναγκαίο και μόνο με την συγκατάθεση των γονέων, ο παιδοψυχίατρος του κέντρου μας στο Περιστέρι, χορηγεί σε κάποιες περιπτώσεις παιδιών (π.χ. στον αυτισμό της παιδικής ηλικίας, στη ΔΕΠ-Υ ή στην οριακή δομή προσωπικότητας) την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

Για όποιες δυσκολίες δεν αφορούν, υποχρεωτικά, τις παραπάνω ενδείξεις οι ψυχολόγοι μας στήνουν ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο βασισμένο στην ψυχοδυναμική προσέγγιση και τη συστημική ψυχοθεραπεία.

Οι Ψυχολόγοι μας

Το κέντρο μας έχει συνεργαστεί με πολλους ειδικούς ψυχικής υγείας τα τελευταία 50 χρόνια που δραστηριοποιείται στο χώρο της ειδικής αγωγής. Ολοι τους προσέφεραν τις υπηρεσίες τους με σεβασμό και αυταπάρνηση. Σήμερα απασχολούνται δύο ψυχολόγοι κοινής εκπαίδευσης και κάτοχοι πτυχίων ψυχολογίας Ελληνικών Πανεπιστημίων. Διακατέχονται από υψηλό επίπεδο ενσυναίσθησης και θετικής ενέργειας. Στοχεύουν πάντα στην ενδελεχή ακρόαση των παιδιών και στη στήριξη των γονέων τους καθότι οι τελευταίοι κρίνονται ως το πιο σημαντικό κομμάτι για τη βελτίωση όλων των δυσκολιών που προκύπτουν από το παιδί. Η κλασική ψυχοδυναμική προσέγγιση αλλά και η συστημική θεραπεία αποτελούν τις βασικές μεθόδους παρέμβασης στο κέντρο μας.

Η Διευθύντρια και επικεφαλής όλης της ομάδας (Μαρία Τσιλιβίδου), καθότι και η ιδία ψυχολόγος συμμετέχει, εκτός από τη διαχείριση όλων των οικογενειών, στην πολύ σημαντική προσφορά της τόνωσης ηθικού των συναδέλφων θεραπευτών και μελών της ομάδας.

Ο χώρος μας στο Περιστέρι

Υπάρχουν 2 ηλιόλουστες αίθουσες ψυχοθεραπείας στον όροφο του κέντρου μας με μεγάλα παράθυρα και πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Τα χρώματα, τα έπιπλά και όλος ο εξοπλισμός τους βασίζεται στην ανάγκη που προκύπτει από το γεγονός ότι οι θεραπευόμενοι χρήζουν θετικής ανατροφοδότησης, χαλάρωσης και ηρεμίας. Τα κλασικά αλλά και πιο ευφάνταστα παιχνίδια χρησιμοποιούνται κατά το δοκούν και το παιδί πλημμυρίζεται κυρίως από τρυφερά και αισιόδοξα συναισθήματα.

Άλλες Θεραπείες