Τι είναι η συμβουλευτική γονέων και ποιά είναι τα οφέλη της

Τι είναι η συμβουλευτική γονέων

Η Συμβουλευτική γονέων είναι από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις στο χώρο της ειδικής αγωγής. Πραγματοποιείται μόνο από πτυχιούχους ψυχολόγους, με την υποχρεωτική προσέλευση και των δύο γονέων στη συνάντηση. Παρ’ όλο που λαμβάνει χώρα συνήθως 1 εως 2 φορές το μήνα, τα αποτελέσματα της είναι καθοριστικά για τη πορεία του παιδιού.

Έχει σαν στόχο τη κατανόηση των δυσκολιών, την ερμηνεία των συμπεριφορών και την αποδοχή τους. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία, οι γονείς εξιστορούν τις δυσκολίες αλληλεπίδρασης με το ίδιο το παιδί ή και της μεταξύ τους σχέσης και εν συνεχεία ο ειδικός, με την ξεχωριστή ακοή που διαθέτει και τις γνώσεις του, θέτει μια σειρά από προβληματισμούς, τους οποίους συνήθως οι γονείς δεν έχουν καταφέρει να διακρίνουν από μόνοι τους.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια καλύτερη γέφυρα επικοινωνίας που λείπει από τα διάφορα υποσυστήματα της οικογένειας μεταξύ γονέων-παιδιού, μητέρας-παιδιού, πατέρα-παιδιού ή μητέρας-πατέρα. Στη διαδικασία αυτή συχνά χρειάζεται να αναλυθούν και οι σχέσεις των παππούδων με το παιδί ή με τους γονείς ώστε να συνυπολογιστεί ολόκληρο το οικογενειακό σύστημα που μπορεί να εμπλέκεται άμεσα και να έχει διαταραχθεί ή απομακρυνθεί.

Ενημερωθείτε για την συμβουλευτική γωνέων

Ο ρόλος του Ψυχολόγου

Οι συμβουλές του ειδικού δεν αποτελούν φυσικά μια μαγική συνταγή αλλά μια σταδιακή προετοιμασία και αλλαγή των παγιωμένων και άκαμπτων σχέσεων που βρίσκονται μπλοκαρισμένες και χρειάζονται ανατροφοδότηση για να τροποποιηθούν.

Ο ρόλος του δεν είναι να κρίνει η να επικρίνει τους γονείς αλλά να τους συμμεριστεί και να καταφέρει αφενός να ερμηνευσει τις συμπεριφορές που διακρίνει και αφετερου να δώσει κατευθύνσεις για τις τροποποιήσεις τους.

Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζονται με τη συμβουλευτική γονέων

Σύμφωνα με το αίτημα και την εκάστοτε ανησυχία των γονέων διαφαίνονται κυρίως οι συγκεκριμένες δυσκολίες:

 • Δυσκολία οριοθέτησης των γονέων προς το παιδί
 • Μη βοηθητικοί τρόποι διαπαιδαγώγησης των παιδιών
 • Συγκοίμηση
 • Επιθετικότητα και εκρήξεις θυμού των παιδιών
 • Ανταγωνιστικότητα μεταξύ αδελφών
 • Δυσκολία στο καθημερινό διάβασμα
 • Προσκόλληση στη μητέρα ή τον πατέρα
 • Άγχος αποχωρισμού
 • Δυσκολία επικοινωνίας και διατήρησης διαλόγου με το παιδί
 • Διαζευγμένα ζευγάρια
 • Ανακοίνωση διάγνωσης
 • Φοβίες, εμμονές, ψυχαναγκασμοί
 • Διαχείριση πένθους

Ποια είναι τα οφέλη της Συμβουλευτικής γονέων

Τα οφέλη μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι πρωτίστως η αναγνώριση από τους γονείς ότι υπάρχουν τρόποι να διορθωθούν λανθασμένα πρότυπα και μοτίβα μέσα στις σχέσεις της οικογένειας και δευτερευόντως η ανακούφιση που νιώθουν όταν βλέπουν ότι το παιδί τους λειτουργεί εμφανώς διαφορετικά απέναντι στις προκλήσεις της ζωής και τις διαπροσωπικές του σχέσεις με τους ίδιους, τα αδέλφια ή τους φίλους του.

Δείτε πως γίνεται μια αξιολόγηση

Διαδικασια: Πώς γίνεται η Συμβουλευτική γονέων

Η Συμβουλευτική γονέων πραγματοποιείται από τον ειδικό ψυχικής υγείας μέσα από την εκτενή ακρόαση των προβλημάτων της οικογένειας. Με ηρεμία και με την απαιτούμενη ζεστασιά ο ψυχολόγος αφουγκράζεται με λεπτομερεία τα λεγόμενα των γονέων και διεισδύοντας στις ανησυχίες ή τα άγχη τους ως προς το παιδί δίνει σημαντικές λύσεις για την καλύτερη λειτουργία του οικογενειακού συστήματος.

Συμβουλευτική Γονέων Τιμες & Κοστος

Το κόστος της συμβουλευτικής γονέων αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ με 60 ευρώ τον μήνα για όλες τις διαταραχές που εγκρίνονται με βάση τους κωδικούς της παγκόσμιας ταξινόμησης υγείας ICD 10.

Το κέντρο Σουμβουλευτικής Γονέων στο Περιστέρι

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γονέων στο Περιστέρι, μέρος του Ειδικού Κέντρου Παιδιού Δυτικής, προσφέρει έναν αφοσιωμένο χώρο όπου οι γονείς μπορούν να λάβουν ειδικευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση. Η συμβουλευτική γονέων είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση και διαχείριση των παιδαγωγικών και οικογενειακών προκλήσεων.

Σε αυτό το κέντρο, προσφέρουμε στους γονείς εργαλεία, στρατηγικές και πόρους για να αναπτύξουν θετικές και αποτελεσματικές γονεϊκές δεξιότητες. Μέσα από εργαστήρια, σεμινάρια και προσωπικές συνεδρίες, οι ειδικοί μας βοηθούν τους γονείς να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των παιδιών τους και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε αυτές. Η στήριξη που παρέχεται εδώ είναι κρίσιμη για τη δημιουργία υγιών και αρμονικών οικογενειακών δυναμικών.

Άλλες Θεραπείες