Φυσικοθεραπεία

Το τμήμα αυτό απασχολεί σήμερα φυσικοθεραπευτές με την κατεύθυνση και την προσωπική εποπτεία της φυσικοθεραπεύτριας και επιστημονικής υπεύθυνης του τμήματος κα. Ρούλης Γρανιτσιώτου. Δέχεται παιδιά με εγκεφαλική παράλυση ή που παρουσιάζουν διάφορες κινητικές διαταραχές, γενετικά σύνδρομα, διάσπαση προσοχής, ψυχοκινητική καθυστέρηση, υπερκινητικότητα, δυσκολίες προσαρμογής στο χώρο ή διαταραχές συντονισμού των κινήσεων.

Δείτε πως γίνεται μια αξιολόγηση φυσικοθεραπείας

Κατάλληλος εξοπλισμός από μπάλες, ρολά, διάδρομους βάδισης, ορθοστάτες κλπ. εξασφαλίζει στους θεραπευτές και τα παιδιά τα απαραίτητα εφόδια για την σωστή άσκηση μέσα σε ένα χώρο άνετο, με φιλόξενα χρώματα , καθρέπτες και μουσική.
 
Εφαρμόζεται αποκλειστικά η μέθοδος Bobath η οποία προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού σε ατομική ή ομαδική βάση.

Δείτε πως γίνεται μια αξιολόγηση

Κόστος για λογοθεραπεία;

Το κόστος και οι τιμές της λογοθεραπείας ποικίλουν με βάση την συχνότητα των συνεδριών που απαιτούνται σε εβδομαδιαία βάση και σύμφωνα με την βαρύτητα της διαταραχής. Συνήθως εκτελούνται από 1 έως 3 φορές την εβδομάδα και συχνά η θεραπευτική παρέμβαση συνδυάζεται με άλλες ειδικές θεραπείες όπως η εργοθεραπεία, η ειδική διαπαιδαγώγηση, η ψυχοθεραπεία ή η φυσικοθεραπεία.

Η λογοθεραπεία, όπως και οι υπόλοιπες ειδικές θεραπείες πρέπει να πραγματοποιούνται σε κατάλληλα  εξειδικευμένα κέντρα αποκατάστασης ή ειδικής αγωγής, με την συμβολή μιας διεπιστημονικής ομάδας.

Σε σπάνιες περιπτώσεις παιδιών με ήπιες δυσκολίες ή ανάγκης καθοδήγησης και αναπλαισίωσης, μπορούν να εκτελεστούν κατ’ οίκον συνεδρίες.

Το κράτος αποζημιώνει την κάθε λογοθεραπεία με 15 ευρώ.

Τα κέντρα ειδικής αγωγής ή λογοθεραπείας στην Αθήνα χρεώνουν συνήθως από 25 έως και 40 ευρώ την κάθε συνεδρία.

Ωστόσο οι γνωματεύσεις των παιδιών καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δαπάνης.

Οι λογοθεραπείες σε παιδιά 2 και 3 ετών που παρουσιάζουν δυσκολίες αμείβονται από τον ΕΟΠΥΥ σήμερα, από 60 ευρώ (4 Λ/Θ τον μήνα για διαταραχή άρθρωσης), 90 ευρώ (6 Λ/Θ τον μήνα για ειδική διαταραχή της γλωσσικής έκφρασης) έως και 225 ευρώ (15 Λ/Θ τον μήνα για διαταραχή αυτιστικού φάσματος, εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομα κ.α.).

Οι λογοθεραπείες έχουν διάρκεια από 4 έως 12 μήνες σύμφωνα με τους κωδικούς διαταραχών που εγκρίνονται από τον ΕΟΠΠΥ κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης από ιδιώτη ή κρατικό παιδοψυχίατρο, παιδονευρολόγο ή παιδίατρο αναπτυξιολόγο.