Κέντρο Λογοθεραπείας για παιδιά στο Περιστέρι

Με την πάροδο των χρόνων, ολο και περισσότεροι γονείς δείχνουν να ενδιαφέρονται για την ειδική αγωγή σε σχέση με τα αναπτυξιακά ελλείμματα των παιδιών τους και τον τρόπο αντιμετώπισης τους. Η λογοθεραπεία ως η πιο διαδεδομένη ειδική θεραπεία στον χώρο μας έχει καταφέρει να αναπτυχθεί σε όλη την Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα έχει εισχωρήσει εκτός από τα κέντρα ειδικής αγωγής και σε σχολικά περιβάλλοντα ή νοσοκομεία της χώρας. Στο Περιστέρι έχει ανθίσει εδώ και πολλά χρόνια και εξακολουθεί να είναι νούμερο 1 σε ζήτηση από τους περισσότερους γονείς. Ωστόσο λειτουργεί πολύ πιο αποτελεσματικά όταν πραγματοποιείται σε διεπιστημονικά κέντρα όπου εμπλέκονται όλες οι ειδικότητες ώστε να καλύπτονται σφαιρικά οι θεραπευτικοί στόχοι. Γι αυτό το λόγο το κέντρο μας εξασφαλίζει όλα τα χρόνια, από την έναρξη του την συνεργασία με όλες τις ειδικότητες του χώρου.

Οι λογοθεραπευτές μας

Το τμήμα Λογοθεραπείας του Κέντρου μας στελεχώνουν συνάδελφοι με εμπειρία και ευαισθητοποίηση ως προς τα παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες. Όλοι είναι απόφοιτοι ανωτάτων τεχνολογικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Η εκπαιδευτική τους κατάρτιση, η συνεχής επιμόρφωση και ο αμείωτος ζήλος ως προς τα παιδιά και τις δυσκολίες τους καθιστούν το επίπεδο της παροχής μας υψηλό. Η συνεργασία με τους γονείς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας στον κέντρο μας. Ολοι οι λογοθεραπευτές μας εκπαιδεύουν λεπτομερώς τους γονείς και συχνά τους παροτρύνουν να συμμετέχουν εντός της συνεδρίας με το παιδί τους κατόπιν παρατήρησης και οδηγιών.

Ο χώρος μας στο Περιστέρι

Το τμήμα λογοθεραπείας αποτελείται από 3 πιο μικρές αίθουσες, οι οποίες συνορεύουν μεταξύ τους για λόγους ευκαιρίας κοινωνικοποίησης των παιδιών όπου χρειάζεται. Όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για μια σύγχρονη παρέμβαση και θεραπεία. Ο εξοπλισμός αυτός βρίσκεται σε ψηλά ράφια για να ενισχύεται η επικοινωνία των παιδιών ζητώντας είτε εξωλεκτικά (με τον δείκτη του χεριού) είτε λεκτικά αυτό που θέλουν και ταυτόχρονα να μειώνεται η διάσπαση από εξωτερικά ερεθίσματα. Παράλληλα προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση του επιπέδου διέγερσης σε όλες τις αίθουσες υπάρχουν μαξιλάρες, παζλ δαπέδου, στρώματα και πουφ ώστε να παίρνουν τα κατάλληλα αισθητηριακά ερεθίσματα. Αναπόσπαστο κομμάτι του εξοπλισμού του χώρου μας αποτελούν οι καθρέφτες οι οποίοι είναι από άθραυστο υλικό και μικροί σε όγκο για την μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών.

Άλλες Θεραπείες