Τι είναι το τεστ αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών και τι προσφέρει

Τι είναι το τεστ αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών

Η αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών διεξάγεται σε μία σειρά συναντήσεων κατά τις οποίες ο ειδικός λαμβάνει ένα ιστορικό του παιδιού, καταγράφει τις δυσκολίες που έχουν αναφερθεί από τους γονείς και τους δασκάλους του σε σχέση με την μαθησιακή του επίδοσή, παρατηρεί τετράδια του σχολείου και αξιολογεί το παιδί σε ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία, παραγωγή γραπτού λόγου και αριθμητική.

Εφόσον διαπιστωθούν λάθη στον γραπτό του λόγο ή στην ανάγνωση, όπως έντονη δυσορθογραφία, παραλείψεις, αντικαταστάσεις, προσθήκες ή αντιμεταθέσεις γραμμάτων αλλά και εξετάζοντας τη ροή της ανάγνωσης προτείνεται η χορήγηση του ψυχομετρικού τεστ του Αμερικανό-Ρουμάνου ψυχολόγου David Wechsler, WISC (Wechsler intelligence scale of children) από όπου πήρε και την ονομασία του. Βρίσκεται στην 5η έκδοση του και χωρίζεται σε πέντε τομείς που εξετάζουν συνολικά την νοημοσύνη του παιδιού.

Εφόσον τα αποτελέσματα είναι ομοιγενή και βρεθούν εντός του μέσου όρου των Ελλήνων παιδιών ίδιας ηλικίας (καθότι είναι σταθμισμένο και στη χώρα μας), τότε ο ειδικός μπορεί να προβεί σε μία διάγνωση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (όπως πχ δυσλεξία). Αν όχι, δηλαδή εαν τα αποτελέσματα είναι κατώτερα από τον συγκεκριμένο μέσο όρο, τότε οι δυσκολίες θεωρούνται γενικού τύπου και αφορούν γενικές μαθησιακές δυσκολίες.

Δείτε πως γίνεται μια αξιολόγηση για παιδοψυχιατρική εξέταση

Ο Ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού

Ο Ειδικός παιδαγωγός έχει δύο ρόλους. Ο πρώτος έχει να κάνει με την αξιολόγηση και άρα τον εντοπισμό ενδείξεων για μαθησιακές δυσκολίες και ο δεύτερος με την παραπομπή του παιδιού, εφόσον χρειάζεται, στον ειδικό ψυχολόγο που εκείνος έχει την αρμοδιότητα να χορηγήσει το ψυχομετρικό τεστ WISC που αναφέραμε παραπάνω.
Οταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ο ειδικός παιδαγωγός μπορεί να παρέμβει με συνεδρίες ειδικού μαθησιακού προγράμματος ώστε να βελτιωθούν οι μαθησιακές δυσκολίες και να εμπλουτιστούν οι γνώσεις του παιδιού.

Ποιες είναι οι διαταραχές που αντιμετωπίζονται με το τεστ αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών

Ουσιαστικά με το τεστ αξιλογησης δεν αντιμετωπίζονται αλλά διαγιγνώσκονται οι εξής διαταραχές;

 • Ειδική μαθησιακή δυσκολία της ανάγνωσης (δυσαναγνωσία)
 • Ειδική μαθησιακή δυσκολία της ορθογραφίας (δυσορθογραφία)
 • Ειδική μαθησιακή δυσκολία της γραφής (Δυσγραφία)
 • Ειδική μαθησιακή δυσκολία της αριθμητικής (δυσαριθμησία)
 • Ειδική μαθησιακή δυσκολία τύπου δυσλεξία (διαταραχή της ροής της ανάγνωσης ή και της ορθογραφίας, της αριθμητικής, δυσκολία προσανατολισμού και πλευρίωση)
 • Γενικές μαθησιακές δυσκολίες (δείκτης νοημοσύνης <70)
 • Οριακή νοημοσύνη (δείκτης νοημοσύνης 70-90)

Ποια είναι τα οφέλη του τεστ αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών

Επί της ουσίας το εργαλείο αυτό, το WISC, δίνει τη δυνατότητα να διαπιστωθεί σε ποιους τομείς ένα παιδί είναι ικανό και σε ποιους λιγότερο ικανό ώστε να δοθεί μία κατεύθυνση για να βελτιωθούν οι ελλειμματικές δεξιότητες και παράλληλα να εξηγήσουμε και να προτείνουμε στο ίδιο το παιδί και τους γονείς του προσανατολισμούς που του ταιριάζουν καλύτερα για το μέλλον.

Η αξιολόγηση προσφέρει επίσης σε παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου τη δυνατότητα να εξετάζονται προφορικά ή να έχουν παραπάνω χρόνο στις εξετάσεις τους. Τα ΚΕΔΑΣΥ είναι ο αρμόδιος φορέας του υπουργείου παιδείας που πιστοποιεί τέτοιου τύπου διευκολύνσεις για τα δημόσια σχολεία. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση προσφέρει επίσης τον καθορισμό της θεραπευτικής παρέμβασης. Τέλος, οι γονείς κατανοούν καλύτερα το δυναμικό του παιδιού και προσαρμόζουν τις προσδοκίες τους ανάλογα με τα αποτελέσματα.

Δείτε τι χρειάζεται να αξιολογηθεί στο παιδί σας

Διαδικασια: Πώς γίνεται το Τεστ Αξιολόγησης Μαθησιακών Δυσκολιών

Το τεστ αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών τελείται συνήθως σε δύο ή τρεις συνέδριες. Αφού έχουν ελεγχθεί τα τετράδια του παιδιού, η καθ’ υπαγόρευση γραφή, η ανάγνωση και η αριθμητική τότε περνάμε στη χορήγηση του τεστ νοημοσύνης (WISC 5), το οποίο εξάγει πέραν του Γενικού δείκτη νοημοσύνης (ΓΔΝ) 5 πρωτογενείς δείκτες :

 • Τη λεκτική κατανόηση
 • Την εργαζόμενη μνήμη
 • Την οπτικοχωρική αντίληψη
 • Τον ρέοντα συλλογισμό και
 • Την ταχύτητα επεξεργασίας

 

Το συγκεκριμένο τεστ χορηγείται αποκλειστικά από πιστοποιημένους ψυχολόγους και αποσκοπεί στη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών αφού ελέγχει την ικανότητα του παιδιού σε όλους αυτούς τους τομείς και βγάζει αποτελέσματα συγκριτικά με τα παιδιά της ίδιας ηλικίας στην Ελλάδα.

Εφόσον σκοραριστούν τα αποτελέσματα καθορίζεται ο γενικός δείκτης νοητικής ικανότητας ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ένδειξη ή μη των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών.

Τεστ Αξιολόγησης Μαθησιακών Δυσκολιών για Παιδια Τιμες & Κοστος

Το κόστος είναι δωρεάν στα δημόσια κέντρα του υπουργείου παιδείας ΚΕΔΑΣΥ (Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης). Στα ιδιωτικά κέντρα ειδικών θεραπειών χρεώνεται κατά το δοκούν. Με το πέρας της αξιολόγησης ο κάθε φορέας είναι υποχρεωμένος να δώσει στους γονείς μία γραπτή έκθεση με τα αποτελέσματα και την ερμηνεία τους.

Τεστ Αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών στο Περιστέρι

Στο Περιστέρι, το Ειδικό Κέντρο Παιδιού Δυτικής προσφέρει ένα ολοκληρωμένο Τεστ Αξιολόγησης για την εντόπιση μαθησιακών δυσκολιών στα παιδιά. Αυτό το τεστ είναι σχεδιασμένο για να αναγνωρίζει τυχόν προκλήσεις στη μάθηση, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, ή δυσκαλκυλία, παρέχοντας ένα λεπτομερές προφίλ των ατομικών δυνατοτήτων και αναγκών κάθε μαθητή.

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει μια σειρά από τυποποιημένα τεστ και κλινικές παρατηρήσεις, που διεξάγονται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους. Με αυτό τον τρόπο, το κέντρο παρέχει στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς πολύτιμες πληροφορίες για τον καλύτερο τρόπο στήριξης και εκπαίδευσης του παιδιού, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή του επίδοση και αυτοπεποίθηση.

Άλλες Θεραπείες