Χορήγηση Τεστ

Σε πολλές περιπτώσεις παιδιών κρίνεται σκόπιμο να χορηγηθούν, σταθμισμένα ή μη, αξιολογητικά εργαλεία προκειμένου να αποσαφηνιστούν και να “μετρηθούν” οι δυσκολίες που παρουσιάζει ένα παιδί καταγράφοντας τις επιδόσεις του με βάση τη χρονολογική του ηλικία.

Αυτό βοηθάει τους ειδικούς να θέσουν πιο ξεκάθαρα τους θεραπευτικούς στόχους και να κατανοήσουν με περισσότερη ακρίβεια τα αναπτυξιακά, μαθησιακά ή γνωστικά του ελλείμματα.

Επιβάλλεται να χορηγούνται τεστ από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους θεραπευτές για αυτήν τη διαδικασία όπως τα τεστ νοημοσύνης (ελληνικές ψυχομετρικές κλίμακες WISC και WIPPSI, τα τεστ μαθησιακής ετοιμότητας (Αθηνά τεστ, Α’ Τεστ κα), τα αναπτυξιακά τεστ (Pre school language scale, ανομιλο 4, εικόνες δράσεις, δοκιμασία εκφραστικού λεξιλογίου ΔΕΛ, τεστ άρθρωσης, DTVP 2, Raven κα), τα τεστ προσαρμοστικών δεξιοτήτων (όπως Vineland 3) και τέλος τα προβολικά τεστ προσωπικότητας (RORSCACH, CAT κα).

Τα αποτελέσματα οφείλουν να δίνονται γραπτώς και σε σφραγισμένο φάκελο στους γονείς και με μεγάλη επιφύλαξη στο σχολείο, καθότι πρέπει να διαφυλάσσεται το ιατρικό και θεραπευτικό απόρρητο του παιδιού. Είναι χρήσιμό να εξηγηθεί στους γονείς η ερμηνεία των αποτελεσμάτων ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις όποιες δυσκολίες και να τεθούν οι προτεραιότητες των στόχων στο θεραπευτικό πρόγραμμα.

Τέλος σε κάποιες περιπτώσεις, όπου δεν είναι ευδιάκριτη μία διάγνωση τα ψυχομετρικά και προβολικά τεστ βοηθούν στην κατάληξη μιας διαφοροδιάγνωσης (διαφορετικής διάγνωσης από την αρχική).

Δείτε πως γίνεται μια αξιολόγηση για παιδοψυχιατρική εξέταση

Ο παιδοψυχίατρος εξετάζει το παιδί και την οικογένεια του σε μία η περισσότερες συναντήσεις για να μπορέσει να διαπιστώσει τις διαταραχές ή τις δυσκολίες που παρουσιάζονται.

Παράλληλα καθοδηγεί, συμβουλεύει και εξηγεί την αναγκαιότητα ή όχι μίας έναρξης θεραπευτικού προγράμματος, ζητάει συμπληρωματικές εξετάσεις αν χρειαστεί, γνωματεύει και συνταγογραφεί θεραπείες όπου κρίνεται απαραίτητο. Στη συνέχεια εποπτεύει και ανταλλάσει με τους θεραπευτές του παιδιού, την στοχοθεσία και τον τρόπο παρέμβασης που πρέπει να ακολουθηθεί.

Τέλος επανεξετάζει το παιδί και την οικογένεια σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να παρακολουθείται ή θεραπευτική του πορεία.

Δείτε τι χρειάζεται να αξιολογηθεί στο παιδί σας

Η διευθύντρια και κλινική ψυχολόγος του κέντρου κα. Μαρία-Ιώ Τσιλιβίδου, εποπτεύει όλα τα θεραπευτικά τμήματα και ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους γονείς για την πορεία του παιδιού τους, τροποποιώντας όπου χρειάζεται, το πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθηθεί.