Τι είναι το Αισθητηριακή Ολοκλήρωση SI & Τι προσφέρει

Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (Α.Ο.) είναι μια θεωρία που αναπτύχθηκε από την Άννα Τζιν Αίαρς (Jean Ayres), Αμερικανίδα Εργοθεραπεύτρια, εκπαιδευτική ψυχολόγο και υπερασπίστρια των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Αναλύει και εξετάζει τις σχέσεις μεταξύ εγκεφάλου και συμπεριφοράς. Χαρακτηρίζεται ως δομικός λίθος για την ανάπτυξη της προσαρμοστικής συμπεριφοράς (της ικανότητας του ατόμου να αναγνωρίζει κάτι το οποίο ήδη ξέρει και να μπορεί να μάθει κάτι καινούργιο), επομένως είναι βασική για την μάθηση, την αλληλεπίδραση με το φυσικό περιβάλλον και τη συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη.

Ο εγκέφαλος του ανθρώπου είναι πολυαισθητηριακός, δηλαδή χρειάζεται να λάβει συνδυασμένα αισθητηριακά ερεθίσματα (πχ. οπτικό και απτικό ερέθισμα) για να αλληλεπιδράσει πιο οργανωμένα με το περιβάλλον και να ωριμάσει. Πολλά παιδιά δεν έχουν αναπτύξει αυτή την ικανότητα με αποτέλεσμα όταν βρίσκονται σε περιβάλλοντα με πάνω από ένα αισθητηριακό ερέθισμα, να μην ανταποκρίνονται με τον κατάλληλο τρόπο και εμφανίζουν συμπεριφορές όπως απόσυρση, εκνευρισμό, υπερκινητικότητα, ή κλάμα.

Δείτε πως γίνεται μια αξιολόγηση

«Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση ορίζεται ως η νευρολογική διαδικασία που οργανώνει τις αισθήσεις τόσο από το σώμα όσο και από το περιβάλλον ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σώμα μας αποτελεσματικά μέσα στο περιβάλλον. Τα χωρικά και χρονικά χαρακτηριστικά των αισθητηριακών ερεθισμάτων ενισχύονται, συγκεντρώνονται και οργανώνονται. Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι η επεξεργασία των αισθητηριακών πληροφοριών…»

(A. J. Ayres, 1989)

Δείτε πως γίνεται μια αξιολόγηση

Οι εργοθεραπευτές, μέσω της επιστήμης τους, έχουν σαν κύριο στόχο την ανεξάρτητη διαβίωση του ατόμου, κι’ έτσι διαπιστώνουν ότι όταν ένα άτομο δεν μπορεί να οργανωθεί αισθητηριακά δεν μπορεί και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Μέσω της Α.Ο. εκπαιδεύουν το άτομο να επεξεργάζεται, να διακρίνει και να ανταποκρίνεται σε ερεθίσματα που λαμβάνει με στόχο την μάθηση, την γενίκευση της και την κατάλληλη προσαρμογή του σε νέα δεδομένα. Για παράδειγμα, σε παιδιά που δεν ανέχονται το κούρεμα η Α.Ο προσπαθεί να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες ώστε το παιδί να δεχθεί με διάφορες τεχνικές ερεθίσματα (απτικά, ιδιοδεκτικά ή ακουστικά ταυτόχρονα) σε όλο το σώμα και ύστερα στη κεφαλή.

Η μέθοδος της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης εφαρμόζεται σε παιδιά, εφήβους (και ενήλικες) που εμφανίζουν διαταραχές ρύθμισης, όπως πχ, να αισθανθούν ότι πολλαπλασιάζεται ο ήχος ενός απλού κουδουνιού, ή αντιθέτως να μείνουν ανενόχλητα στο άκουσμα μιας έκρηξης (υπερ ή υπό ανταπόκριση). Επίσης μπορεί να εμφανίζουν αυξημένη αναζήτηση, διαταραχές διάκρισης των ερεθισμάτων ή δυσπραξία. Αυτές οι διαταραχές μπορεί να εμφανίζονται είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά. Συχνά τις συναντάμε εξαιτίας κάποιας αναπτυξιακής διαταραχής όπως στη διαταραχή αυτιστικού φάσματος, στο σύνδρομο του εύθραυστου Χ, ή στην ΔΕΠ-Υ.