Κέντρο Φυσικοθεραπείας για παιδιά στο Περιστέρι

Το Κέντρο μας, ως πολυδύναμο κέντρο αποκατάστασης, ξεχωρίζει από το γεγονός ότι είναι από τα λίγα που διαθέτουν τμήμα φυσικοθεραπείας όχι μόνο στο Περιστέρι αλλά σε όλη την Ελλάδα.

Απευθύνεται σαφώς πρωτίστως σε παιδιά του δήμου Περιστερίου, αλλά λόγω της μεγάλης εμπειρίας και της δυσκολίας εύρεσης κέντρου φυσικοθεραπείας σε όλους τους δήμους της χώρας, απευθύνεται εξίσου όχι μόνο σε όμορους δήμους αλλά σε όλη την Αττική.

Φυσικά, υπάρχουν και περιπτώσεις που προσέρχονται από την επαρχία και έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα συμπυκνωμένο θεραπευτικό πρόγραμμα με την καθοδήγηση και τις οδηγίες που δίνουν οι θεραπευτές στους γονείς των παιδιών για την επιστροφή τους.

Λίγα Λόγια για την Παιδική Φυσικοθεραπεία

Η φυσικοθεραπεία στα παιδιά είναι η εξειδικευμένη φυσικοθεραπευτική παρέμβαση που εφαρμόζεται σε βρέφη και παιδιά με στόχο τη βελτίωση των κινητικών τους προτύπων, την πρόληψή τυχόν επιπλοκών και την λειτουργική ανεξαρτησία τους. Η παρέμβαση αφορά παιδιά με νευρομυϊκές ή νευροαναπτυξιακές διαταραχές όπως είναι η εγκεφαλική παράλυση, οι μυοπάθειες, τα σύνδρομα, καθώς και οι παθήσεις με αναπνευστικά προβλήματα, αρθρίτιδες, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σκολίωση και παθήσεις του περιφερικού νευρικού συστήματος.

Το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται με ξεχωριστό τρόπο, κατανοώντας τα προβλήματά του και αναπτύσσοντας ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες και τους στόχους που θέτονται. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της τακτικής αξιολόγησης και της προσεκτικής παρακολούθησης της εξέλιξης της κλινικής εικόνας του παιδιού.

Αναπτύσσονται όλο και περισσότερες μέθοδοι παρέμβασης, ωστόσο τα τελευταία χρόνια, επικρατεί η άποψη, ότι βοηθάει περισσότερο μια ολιστική προσέγγιση, κατά την οποία χρησιμοποιούνται διαφορετικές θεραπευτικές τεχνικές με βάση τι ταιριάζει καλύτερα στο κάθε παιδί.

Οι Φυσικοθεραπευτές μας

Το τμήμα φυσικοθεραπείας στελεχώνουν εξειδικευμένοι φυσικοθεραπευτές στην παιδιατρική αποκατάσταση νευρολογικών, μυοσκελετικών, καρδιοαναπνευστικών και αναπτυξιακών διαταραχών.

Οι φυσικοθεραπευτές μας είναι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με μεταπτυχιακή εκπαίδευση και με πολυετή εμπειρία όσον αφορά τη διαχείριση των κινητικών ελλειμμάτων, των παραμορφώσεων και των λειτουργικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά.

Η συνεχής επιμόρφωσή τους, καθιστά το δυναμικό του τμήματος πολύ υψηλό. Σεμινάρια που έχουν παρακολουθήσει, όπως οι εξειδικεύσεις στις μεθόδους Bobath-NDT, στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, τη χρήση Kinesiotape, τη Μέθοδο αντιμετώπισης της σκολίωσης-Schroth, την Λειτουργική Αξιολόγηση των κάτω άκρων με την κατασκευή εξατομικευμένων ορθωτικών πελμάτων καθώς και η Ανάλυση Βάδισης, πιστοποιούν το κύρος των υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν οι φυσικοθεραπευτές μας.

Παράλληλα, συμμετέχουν ενεργά σε πληθώρα εγχώριων και διεθνών συνεδρίων με δικές τους παρουσιάσεις και εργασίες, μαθαίνοντας συνεχώς για τις εξελίξεις και τις νέες μεθόδους στο χώρο της παιδιατρικής φυσικοθεραπείας.

​​Ο χώρος μας στο Περιστέρι

Το τμήμα της φυσικοθεραπείας αποτελείται από έναν μεγάλο ενιαίο χώρο συνολικής έκτασης 90τμ. Επενδεδυμένος με μοκέτα και ειδικά θεραπευτικά στρώματα, χωρίζεται σε τρία τμήματα. Ο κεντρικός και μεγαλύτερος χώρος είναι εξοπλισμένος από ρολά, μπάλες, σφήνες, τρίγωνα στρώματα, μονόζυγα και πολύζηγα, ειδικό εξοπλισμό εκπαίδευσης βάδισης, σανίδες, ορθοστάτες, δοκούς ισορροπίας, αισθητηριακά παιχνίδια, ανακλίσεις κ.α.

Επίσης κατά μήκος της μεγάλης αίθουσας έχουν τοποθετηθεί καθρέπτες ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη ορατότητα των ασκήσεων. Διαθέτει διάδρομο βάδισης και αιωρουμένο εξοπλισμό από αιώρες και μπάλες για ασκήσεις ισορροπίας και οπτικοκινητικού συντονισμού.

Στο ένα μικρότερο τμήμα μπορεί να δραστηριοποιηθεί παράλληλα εργοθεραπευτής για συνθεραπεία και το δεύτερο να χρησιμοποιηθεί για την πρώιμη παρέμβαση υψηλού κινδύνου βρεφών.

Κοινώς υπάρχουν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την διεξαγωγή μεγάλου εύρους ασκήσεων προς εκπαίδευση σε κινητικές δραστηριότητες των παιδιών.

Άλλες Θεραπείες