Τι είναι η Ειδική Διαπαιδαγώγηση και τι προσφέρει

Τι είναι η Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Η Ειδική Διαπαιδαγώγηση, όπως ορίζεται από τις δύο λέξεις είναι ένας εξειδικευμένος και ξεχωριστός τρόπος να διαπαιδαγωγούνται τα παιδιά, δηλαδή να εκπαιδεύονται, να κατανοούν και να ενστερνίζονται τις έννοιες, τους κανόνες ή τις πληροφορίες που χρειάζονται συχνά προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον γραπτό λόγο ή στην ανάγνωση.

Εκτός από τους μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, η Ειδική Διαπαιδαγώγηση μπορεί να συμβάλλει και στα παιδιά μικρότερης ηλικίας όπως σε αυτά που βρίσκονται στην προσχολική ηλικία. Ο ρόλος της εκεί έχει να κάνει με την κατάκτηση της γνωστικής επάρκειας του παιδιού όπως τις χωροχρονικές έννοιες, την γραφο-φωνολογική ενημερότητα, τον εμπλουτισμό λεξιλογιου και προτασιακής δομής, τη ζωγραφική και τη μνήμη.

Ενίοτε μπορεί να βοηθήσει στην αυτοφροντίδα και την αυτοεξυπηρέτηση σε συνεργασία με ειδικούς εργοθεραπευτές και να συντελέσει στην αυτονόμηση όλων των δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής των παιδιών.

Ενημερωθείτε για τις μαθησιακές δυσκολίες

Ο Ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού

Στόχος του είναι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, να αναπτύξουν όλες τις ικανότητες που χρειάζονται για να ενταχθούν στο σχολικό περιβάλλον, όπως την ανάπτυξη εννοιών και κατηγοριών, τη δημιουργικότητα, τη ζωγραφική, το αυθόρμητο σχέδιο, την περιγραφή, αφήγηση, προγραφή, προμαθηματική σκέψη και τα παιδιά σχολικής ηλικίας, να ενισχυθούν σε δεξιότητες γραφής, ελεύθερης γραπτής έκφρασης, ορθογραφίας, ανάγνωσης, αποστήθισης και μαθηματικής σκέψης προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σχολικές απαιτήσεις.

Το κύριο ζητούμενο είναι να αγαπήσουν και να επενδύσουν ξανά στη μαθησιακή διαδικασία τονώνοντας την αυτοπεποίθηση και αυτοεικόνα τους εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.

Ποιες διαταραχές αντιμετωπίζονται με την Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Το «Ειδικό Παιδαγωγικό» τμήμα απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με δυσκολία ή ελλείψεις σε διαφόρους τομείς της μάθησης και αποσκοπεί στην έγκαιρη και έγκυρη αξιολόγηση, διάγνωση, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των δυσκολιών/ελλείψεων αυτών, καταρτίζοντας εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης για κάθε παιδί βασισμένο στις δυνατότητες και τις ανάγκες του. Αυτό επιτυγχάνεται τις περισσότερες φορές σε συνεργασία και με άλλους ειδικούς (ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές) αλλά και με το ίδιο το παιδί, τους γονείς και τους δασκάλους του.

Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να οφείλονται σε αναπτυξιακές, νευρολογικές ή ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες ή σε ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία και δυσγραφία.

Τα οφέλη της Ειδικής Διαπαιδαγώγησης

Μέσω της Ειδικής Διαπαιδαγώγησης το παιδί σχολικής ηλικίας αναγνωρίζει αρχικά τα γραμματικά και ορθογραφικά λάθη που κάνει, τα μπλοκαρίσματα κατά την ανάγνωση ή τα λάθη μαθηματικών και στην πορεία οχυρώνεται με εξειδικευμένες γνώσεις από τον παιδαγωγό για να τα διορθώνει μόνο του. Τονώνεται η αυτοπεποίθηση και η αυτοεικόνα του, συμμετέχει περισσότερο στην τάξη και νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια ως προς την μαθησιακή του επίδοση.

Για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας η Ειδική Διαπαιδαγώγηση βοηθάει στην εκμάθηση εννοιών, κανόνων, συμβόλων και γραφής ώστε να ανταπεξέρχονται γρηγορότερα στο ζητούμενο της μαθησιακής τους ετοιμότητας. Τέλος, κάποια παιδιά ωφελούνται σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής, αυτοεξυπηρέτησης και αυτοφροντίδας.

Δείτε πως γίνεται μια αξιολόγηση

Διαδικασια: Πώς γίνεται η Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Η ειδική διαπαιδαγώγηση δεν αποτελείται από ένα είδος παρέμβασης αλλά διενεργείται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους με βάση την ηλικία του παιδιού και τα ελλείμματα που παρουσιάζει. Μπορεί από τη μία να ασχοληθεί με την αυτοεξυπηρέτηση ενός παιδιού προσχολικής ηλικίας, όπως και με τις μαθησιακές δυσκολίες σε ένα παιδί Δημοτικού ή Γυμνασίου. Επομένως για τα πιο μικρά παιδιά η ειδική διαπαιδαγώγηση γίνεται μέσω δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη λειτουργικότητα ενώ για τα πιο μεγάλα γίνεται με εξειδικευμένες ασκήσεις γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής με στόχο την εξάσκηση μαθησιακών ικανοτήτων.

Ειδική Διαπαιδαγώγηση για Παιδια Τιμες & Κοστος

Η Ειδική διαπαιδαγώγηση αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ με βάση το παλαιό και πολύ χαμηλό τιμολόγιο του δηλαδή με 1,23 ευρώ ανά συνεδρία. Για όλες τις κωδικοποιημένες διαταραχές με βάση τη παγκόσμια ταξινόμηση υγείας ICD 10 το κράτος αμείβει από 6 εως 10 ειδικές διαπαιδαγωγήσεις τον μήνα για 6 μήνες ή 1 χρόνο δηλαδή με 7,38 ευρώ τη “διαταραχή διαγωγής υπερκινητικού τύπου” και τον “άτυπο αυτισμό” με 9,84 ευρώ για τη “ΔΕΠΥ, την εγκεφαλική παράλυση και την απλή διαταραχή προσοχής” και με 12,3 ευρώ για τη “διαταραχή αυτιστικού φάσματος”.

Το κόστος της κάθε συνεδρίας στα κέντρα ειδικής αγωγής εξαρτάται από το πρόγραμμα που ακολουθεί το κάθε παιδί καθότι συνήθως συνδυάζεται και με άλλες ειδικές θεραπείες.

Το κέντρο Ειδικής Διαπαιδαγώγησης για παιδιά στο Περιστέρι

Το Κέντρο Ειδικής Διαπαιδαγώγησης για Παιδιά στο Περιστέρι, μέρος του Ειδικού Κέντρου Παιδιού Δυτικής, παρέχει μια κρίσιμη υπηρεσία για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε αυτό το κέντρο, έμπειροι ειδικοί διαπαιδαγωγοί εφαρμόζουν προσαρμοσμένες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας για να προσφέρουν στα παιδιά τις καλύτερες ευκαιρίες για μάθηση και ανάπτυξη.

Μέσω ενός πλούσιου εκπαιδευτικού προγράμματος και εξατομικευμένης προσοχής, στοχεύουμε στην ενίσχυση των ακαδημαϊκών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών. Η προσέγγισή μας είναι συνεργατική και πολυεπίπεδη, δίνοντας έμφαση στη συνολική ευημερία και πρόοδο κάθε μικρού ήρωα, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και την αυτονομία τους.

Άλλες Θεραπείες