Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Το «Ειδικό Παιδαγωγικό» τμήμα απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με δυσκολία ή ελλείψεις σε διαφόρους τομείς της μάθησης και αποσκοπεί στην έγκαιρη και έγκυρη αξιολόγηση, διάγνωση, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των δυσκολιών/ελλείψεων αυτών, καταρτίζοντας εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης για κάθε παιδί βασισμένο στις δυνατότητες και τις ανάγκες του. Αυτό επιτυγχάνεται τις περισσότερες φορές σε συνεργασία και με άλλους ειδικούς (ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές) αλλά και με το ίδιο το παιδί, τους γονείς και τους δασκάλους του.

Ενημερωθείτε για τις μαθησιακές δυσκολίες

Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να οφείλονται σε αναπτυξιακές, νευρολογικές ή ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες ή σε ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία και δυσγραφία.

Στόχος μας είναι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, να αναπτύξουν όλες τις ικανότητες που χρειάζονται για να ενταχθούν στο σχολικό περιβάλλον, όπως την ανάπτυξη εννοιών και κατηγοριών, τη δημιουργικότητα, τη ζωγραφική, το αυθόρμητο σχέδιο, την περιγραφή, αφήγηση, προγραφή, προμαθηματική σκέψη και τα παιδιά σχολικής ηλικίας, να ενισχυθούν σε δεξιότητες γραφής, ελεύθερης γραπτής έκφρασης, ορθογραφίας, ανάγνωσης, αποστήθισης και μαθηματικής σκέψης προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σχολικές απαιτήσεις.

Το κύριο ζητούμενο είναι να αγαπήσουν και να επενδύσουν ξανά στη μαθησιακή διαδικασία τονώνοντας την αυτοπεποίθηση και αυτοεικόνα τους εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.

Δείτε πως γίνεται μια αξιολόγηση

Κόστος για λογοθεραπεία;

Το κόστος και οι τιμές της λογοθεραπείας ποικίλουν με βάση την συχνότητα των συνεδριών που απαιτούνται σε εβδομαδιαία βάση και σύμφωνα με την βαρύτητα της διαταραχής. Συνήθως εκτελούνται από 1 έως 3 φορές την εβδομάδα και συχνά η θεραπευτική παρέμβαση συνδυάζεται με άλλες ειδικές θεραπείες όπως η εργοθεραπεία, η ειδική διαπαιδαγώγηση, η ψυχοθεραπεία ή η φυσικοθεραπεία.

Η λογοθεραπεία, όπως και οι υπόλοιπες ειδικές θεραπείες πρέπει να πραγματοποιούνται σε κατάλληλα  εξειδικευμένα κέντρα αποκατάστασης ή ειδικής αγωγής, με την συμβολή μιας διεπιστημονικής ομάδας.

Σε σπάνιες περιπτώσεις παιδιών με ήπιες δυσκολίες ή ανάγκης καθοδήγησης και αναπλαισίωσης, μπορούν να εκτελεστούν κατ’ οίκον συνεδρίες.

Το κράτος αποζημιώνει την κάθε λογοθεραπεία με 15 ευρώ.

Τα κέντρα ειδικής αγωγής ή λογοθεραπείας στην Αθήνα χρεώνουν συνήθως από 25 έως και 40 ευρώ την κάθε συνεδρία.

Ωστόσο οι γνωματεύσεις των παιδιών καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δαπάνης.

Οι λογοθεραπείες σε παιδιά 2 και 3 ετών που παρουσιάζουν δυσκολίες αμείβονται από τον ΕΟΠΥΥ σήμερα, από 60 ευρώ (4 Λ/Θ τον μήνα για διαταραχή άρθρωσης), 90 ευρώ (6 Λ/Θ τον μήνα για ειδική διαταραχή της γλωσσικής έκφρασης) έως και 225 ευρώ (15 Λ/Θ τον μήνα για διαταραχή αυτιστικού φάσματος, εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομα κ.α.).

Οι λογοθεραπείες έχουν διάρκεια από 4 έως 12 μήνες σύμφωνα με τους κωδικούς διαταραχών που εγκρίνονται από τον ΕΟΠΠΥ κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης από ιδιώτη ή κρατικό παιδοψυχίατρο, παιδονευρολόγο ή παιδίατρο αναπτυξιολόγο.