Εργοθεραπεία

Η Παιδιατρική Εργοθεραπεία είναι μια εξειδικευμένη επιστήμη υγείας  που έχει ως κύριο στόχο την λειτουργικότητα και την αυτονομία του παιδιού στους τομείς της ζωής του ανάλογα με την χρονολογική του ηλικία. Παρεμβαίνει από μηνών (πρώιμη παρέμβαση) έως και την εφηβική ηλικία.

Αρχικός στόχος είναι να  βελτιώνει, να αναπτύσσει, να ενισχύει και να προσαρμόζει τις δεξιότητες που χρειάζεται ένα παιδί για να καταφέρει να ανταπεξέλθει:

  • Στην ατομική του φροντίδα (αυτοεξυπηρέτηση)
  • Στο σχολείο (συγκέντρωση, συμπεριφορά, μαθησιακή επίδοση)
  • Στην  κοινωνική του αλληλεπίδραση (συνεργασία, κοινωνικοποίηση)
  • Στο παιχνίδι (λειτουργικότητα, φαντασία, συμμετοχή)

Τελικός σκοπός είναι να μπορεί το παιδί να ολοκληρώνει τις δραστηριότητες μόνο του, χωρίς τον θεραπευτή, το γονιό ή τον δάσκαλο του στο χώρο.

Δείτε πως γίνεται μια αξιολόγηση εργοθεραπείας

Οι τομείς στους οποίους παρεμβαίνει η εργοθεραπεία:

Αδρή κινητικότητα: Να χρησιμοποιεί επιδέξια τα άνω και κάτω άκρα (να πετάει, να πιάνει, να κλωτσάει τη μπάλα), να τρέχει με ευχέρεια, να έχει καλή ισορροπία, να περνάει εμπόδια, να κάνει κουτσό και ποδήλατο, να ανεβοκατεβαίνει τις σκάλες ανεξάρτητο κτλ.

Λεπτή κινητικότητα: Να είναι επιδέξιο σε λεπτούς χειρισμούς χεριών και δακτύλων (να μπορεί να χειριστεί μικροαντικείμενα, να κουμπώσει-ξεκουμπώσει κουμπιά, φερμουάρ, να βιδώσει-ξεβιδώσει μπουκάλι, να πίασει σωστά το μολύβι κτλ) και να έχει επαρκή επίδοση στις γραφοκινητικές δεξιότητες (ασκήσεις προγραφής και αντιγραφής).

Οπτικοκινητικός συντονισμός: Να μπορεί να συγχρονίσει τα μάτια με την κίνηση του σώματος και του χεριού (π.χ να πέταξει μπάλα σε στόχο, να χειριστεί το ψαλίδι, να γράψει, να κάνει κατασκευές, κτλ).

Γνωστικές λειτουργίες: Να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά στη μνήμη, τη συγκέντρωση, τη προσοχή, την οπτική και ακουστική αντίληψη, τον χωρικό και χρονικό προσανατολισμό.

Δραστηριότητες καθημερινής ζωής: Να εκπαιδευτεί κατάλληλα στη προσωπική του υγιεινή, στη χρήση τουαλέτας, στην σίτιση, στην ένδυση/απόδυση, στην ανάληψη των υποχρεώσεων του, στην οργάνωση του ελεύθερου χρόνου του και στην μελέτη του.

Κοινωνικές δεξιότητες: Να έχει καλή εξωλεκτική επικοινωνία (βλεμματική επαφή, δείξιμο με το δάχτυλο, ανταπόκριση στο ονομα του, χαιρετισμός, κα), να υπακούει σε κανόνες, να αναπτύξει κοινωνική περιέργεια, να συνεργαστεί και να βελτιώσει τις σχέσεις του με συνομήλικα παιδιά.

Παιχνίδι: Να περιμένει τη σειρά του, να κατανοεί/συμμετέχει σε παιχνίδι κανόνων, να ακολουθεί οδηγίες, να αναπτύξει την φαντασία του και τα κίνητρα του, να μπορεί να κάνει κατασκευές ή να συμμετεχει σε σωματικό και κινητικό παιχνίδι.

Αισθητηριακές δεξιότητες: Η ικανότητα του παιδιού να οργανώνει σωστά τα ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον ώστε να ανταποκρίνεται κατάλληλα σε όλες τις συνθήκες καθημερινότητας (π.χ να μην κλείνει τα αυτιά του σε δυνατούς ήχους, να μην ανοιγοκλείνει τα φώτα, να μπορεί να λερώνει τα χέρια του, να τρώει όλες τις τροφές, να δέχεται τις διαφορετικές υφές, να μην αποζητά συνεχώς τις περιστροφικές κινήσεις κα).

Δείτε πως γίνεται μια αξιολόγηση