Τι είναι η πρώιμη παρέμβαση και τι προσφέρει

Τι είναι η πρώιμη παρέμβαση

Σε πολύ μικρά παιδιά, ενίοτε διαπιστώνονται ελλείμματα σε διάφορους αναπτυξιακούς τομείς όπως στην επικοινωνία, στη συμπεριφορά, στην αντίληψη και στην ανταπόκριση στο περιβάλλον. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο να ενταχθούν σε πρόγραμμα “πρώιμης παρέμβασης” όσο “πρώιμη” είναι και η ηλικία τους.

Η εργοθεραπεία παρεμβαίνει συνήθως πριν την λογοθεραπεία δηλαδή πριν από τα 3 έτη, σε παιδιά με διαταραχές λόγου και επικοινωνίας, υπερκινητικότητας, διάσπασης προσοχής και δυσκολίας στο λειτουργικό παιχνίδι.

Ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις παιδιών ενδύκνειται παράλληλα η έναρξη λογοθεραπείας, σε ένα μικτό θεραπευτικό σχήμα, που λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και συμπληρωματικά με σκοπό την ενίσχυση της εξωλεκτικής επικοινωνίας (βλεμματική επαφή, δείξιμο με το δείκτη του χεριού, κοινωνική ανταπόκριση, συνδυασμένη προσοχή), την αλληλεπίδραση στο παιχνίδι, την μείωση της υπερκινητικότητας, την αύξηση της συγκέντρωσης και τέλος την οργάνωση του σώματος, της σκέψης και της γνώσης ώστε να μπορούν να περάσουν στην πολύπλοκη και πολύ οργανωμένη δράση που είναι ο λόγος.

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας για την πρώιμη παρέμβαση

Για βρέφη

Τα βρέφη τα οποία υπόκεινται σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης νευρολογικών προβλημάτων, που βγαίνουν από τις μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών, υπαγόρευσαν την ανάγκη για την δημιουργία αυτού του νέου προγράμματος που αποτελεί μια πρωτοποριακή δραστηριότητα στο χώρο τις παιδιατρικής φυσικοθεραπείας. Προσφέρει τη δυνατότητα έγκαιρης νευροεξελικτικής παρέμβασης σε βρέφη ”ύποπτα” για νευρολογικές επιπλοκές.

Ο Ρόλος του Ειδικού στη Πρώιμη Παρέμβαση

Σε ένα διεπιστημονικό κέντρο διαμορφώνονται θεραπευτικά πρωτόκολλα στα οποία εμπλέκονται όλες οι ειδικότητες. Ο φυσικοθεραπευτής ελέγχει πρωτίστως αν τα κινητικά ορόσημα είναι ορθώς κεκτημένα, εν συνεχεία ο εργοθεραπευτής ασχολείται με τον έλεγχο στην αυτοεξυπηρέτηση ιδίως με την κατάκτηση του σταδίου σίτισης και αυτονομίας στην τουαλέτα, την ικανότητα συγκέντρωσης και την κατάκτηση δεξιοτήτων μέσω των επιτελικών λειτουργιών (μνήμη, οργάνωση, συγκέντρωση). Ο λογοθεραπευτής επεμβαίνει στα εξελικτικά στάδια της επικοινωνίας και τέλος ο ειδικός παιδαγωγός επεμβαίνει στην ανίχνευση της γνωστικής επάρκειας.

Παράλληλα ο ψυχολόγος είναι υπεύθυνος για να κατευθύνει τους γονείς σε όλο αυτό το διάστημα ώστε να επιτυγχάνονται οι θεραπευτικοί στόχοι με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Ποιες διαταραχές αντιμετωπίζονται με τη Πρώιμη Παρέμβαση

Επειδή ακριβώς οι ηλικίες των παιδιών είναι πολύ μικρές ουσιαστικά δεν μπορούμε να μιλάμε ευκολα για συγκεκριμένες διαγνώσεις αλλά για ελλειμματα και πρόληψη μεγαλύτερων δυσκολιών για το μέλλον. Ετσι εντοπίζονται τα εξής:

 • Follow up μετά από προωρότητα
 • Περιορισμένα και στερεοτυπικά ενδιαφέροντα
 • Ελλείμματα λεκτικής και εξωλεκτικής επικοινωνίας
 • Ελλειμματα κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Αισθητηριακές αποκλίσεις
 • Απουσία συμβολικού παιχνιδιού
 • Ελλείμματα συναισθηματικής ρύθμισης
 • Σύνδρομα
 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Δυσκολία σίτισης
 • Αναπνευστική δυσχέρεια
 • Λαγόχειλο
 • Λυκόστομα
 • ψυχοκινητική καθυστέρηση (κράτημα κεφαλής, έλεγχος κορμού, έλεγχος μυϊκού τόνου, διατήρηση θέσης κ.α.).

Ποιά είναι τα οφέλη της Πρώιμης Παρέμβασης

Η πρώιμη παρέμβαση αποτελεί την πιο σημαντική παρέμβαση στην ειδική αγωγή καθότι προλαμβάνει δυσκολίες που αναδύονται, εκπαιδεύει τους γονείς πρώιμα στο πως να διαχειρίζονται τα παιδιά τους και ενισχύει δεξιότητες που δεν θα μπορούσε το παιδί να αναπτύξει από μόνο του. Οσο πιο νωρίς παρέμβει ο ειδικός στη θεραπεία ενός παιδιού τόσο καλύτερα είναι τα αποτελεσματα.

Δείτε πως γίνεται μια αξιολόγηση

Διαδικασια: Πώς γινεται η Πρώιμη Παρέμβαση

Λόγω του πολύ νεαρού της ηλικίας των παιδιών, η πρώιμη παρέμβαση διενεργείται με μεγάλη προσοχή και με τη παρουσία των γονέων μέσα στη θεραπεία. Μέσα από την εντατική αλληλεπίδραση ο θεραπευτής επιδιώκει να εκπαιδεύσει το παιδί σε δεξιότητες επικοινωνίας και στοχευμένης αλληλεπίδρασης χωρίς πολλά ερεθίσματα, χρησιμοποιώντας κυρίως εκφράσεις προσώπου και σωματικό παιχνίδι.

Για την αυτοεξυπηρέτηση, ιδίως τη σίτιση, πραγματοποιούνται συνεδρίες με τεχνικές σταδιακής απευαισθητοποίησης και προχωρώντας κατακτάται η μάσηση στη στερεά τροφή. Τέλος, το πιο σημαντικό ζητούμενο είναι η εκπαίδευση των γονέων από τους ειδικούς.

Πρώιμη Παρέμβαση για Παιδιά Τιμές & Κόστος

Η χρέωση είναι μηνιαία και οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με την συχνότητα των θεραπειών, η οποία κυμαίνεται από είναι από 1 έως 3 συνεδρίες την εβδομάδα. Ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει συνολικά 120 ευρώ τον μήνα για έξι μήνες με δυνατότητα ανανέωσης γνωμάτευσης και απαράβατο ηλικιακό όριο τα 3 έτη. Το κόστος της κάθε συνεδρίας μπορείτε να το μάθετε με μια τηλεφωνική επικοινωνία ή από κοντά στο χώρο μας.

Το κέντρο Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά στο Περιστέρι

Στο Περιστέρι, το Ειδικό Κέντρο Παιδιού Δυτικής παρέχει ένα αναγκαίο και πολύτιμο πρόγραμμα: το Κέντρο Πρώιμης Παρέμβασης για Παιδιά. Αυτό το κέντρο αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πρώιμης παρέμβασης για βρέφη και παιδιά σε νεαρή ηλικία που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν αναπτυξιακές προκλήσεις ή καθυστερήσεις.

Μέσω ενός πολυεπιστημονικού προσεγγίσης, που συμπεριλαμβάνει ειδικούς όπως φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και ειδικούς παιδαγωγούς, το κέντρο προσφέρει μια σειρά από προσαρμοσμένες υπηρεσίες και προγράμματα. Αυτές οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη βελτίωση της γλωσσικής, κοινωνικής, συναισθηματικής και κινητικής ανάπτυξης των παιδιών, δίνοντας τους την καλύτερη δυνατή αρχή στη ζωή τους.

Άλλες Θεραπείες