Πρώιμη παρέμβαση

Για Παιδιά από 1 εώς 3 ετών

Σε πολύ μικρά παιδιά, ενίοτε διαπιστώνονται ελλείμματα σε διάφορους αναπτυξιακούς τομείς όπως η επικοινωνία, η συμπεριφορά, η αντίληψη και η ανταπόκριση στο περιβάλλον. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο να ενταχθούν σε πρόγραμμα “πρώιμης παρέμβασης” όσο “πρώιμη” είναι και η ηλικία τους.

Η εργοθεραπεία παρεμβαίνει συνήθως πριν την λογοθεραπεία δηλαδή πριν από τα 3 έτη, σε παιδιά με διαταραχές λόγου και επικοινωνίας, υπερκινητικότητας, διάσπασης προσοχής και δυσκολίας στο λειτουργικό παιχνίδι.

Ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις παιδιών ενδύκνειται παράλληλα η έναρξη λογοθεραπείας, σε ένα μικτό θεραπευτικό σχήμα, που λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και συμπληρωματικά με σκοπό την ενίσχυση της εξωλεκτικής επικοινωνίας (βλεμματική επαφή, δείξιμο με το δείκτη του χεριού, κοινωνική ανταπόκριση, συνδυασμένη προσοχή), την αλληλεπίδραση στο παιχνίδι, την μείωση της υπερκινητικότητας, την αύξηση της συγκέντρωσης και τέλος την οργάνωση του σώματος, της σκέψης και της γνώσης ώστε να μπορούν να περάσουν στην πολύπλοκη και πολύ οργανωμένη δράση που είναι ο λόγος.

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας για την πρώιμη παρέμβαση

Για βρέφη

Τα βρέφη τα οποία υπόκεινται σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης νευρολογικών προβλημάτων, που βγαίνουν από τις μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών, υπαγόρευσαν την ανάγκη για την δημιουργία αυτού του νέου προγράμματος που αποτελεί μια πρωτοποριακή δραστηριότητα στο χώρο τις παιδιατρικής φυσικοθεραπείας. Προσφέρει τη δυνατότητα έγκαιρης νευροεξελικτικής παρέμβασης σε βρέφη  ”ύποπτα”  για νευρολογικές επιπλοκές.

Αποκλειστική επιστημονική υπεύθυνος για το πρόγραμμα αυτό είναι η εξειδικευμένη φυσικοθεραπεύτρια κα. Ρούλη Γρανιτσιώτου.

Δείτε πως γίνεται μια αξιολόγηση

Η διευθύντρια και κλινική ψυχολόγος του κέντρου κα. Μαρία-Ιώ Τσιλιβίδου, εποπτεύει όλα τα θεραπευτικά τμήματα και ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους γονείς για την πορεία του παιδιού τους, τροποποιώντας όπου χρειάζεται, το πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθηθεί.