Τι είναι η Παιδική Αξιολόγηση και Διάγνωση και τι προσφέρει

Τι είναι η Παιδική Αξιολόγηση και Διάγνωση

Με την καταγραφή ενός αιτήματος ακολουθείται συνήθως μία αξιολόγηση του παιδιού, παρουσία των γονέων, προκειμένου να διαπιστωθούν, να αιτιολογηθούν και να αποσαφηνιστούν οι ενδεχόμενες δυσκολίες και τα ελλείμματα που παρουσιάζονται στους διάφορους αναπτυξιακούς τομείς (επικοινωνία, ομιλία, κινητικότητα, μαθησιακή επίδοση, συμπεριφορά, αντίληψη κτλ). Αυτή η πρώτη συνάντηση, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, εφόσον καθόριζει συνήθως την αναγκαιότητα ή όχι μιας θεραπευτικής παρέμβασης. Πολλές φορές, ακολουθούν και περισσότερες συναντήσεις προκειμένου να εκτιμηθεί περαιτέρω η συνολική εικόνα του παιδιού.

Κλείστε ραντεβού για αξιολόγηση και διάγνωση

Ο ρόλος του ειδικού στην αξιολόγηση

Η παρατήρηση της κλινικής εικόνας του παιδιού, η συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους γονείς, η χρήση θεραπευτικού και εκπαιδευτικού υλικού αλλά και η χορήγηση σταθμισμένων αξιολογητικών τεστ και εργαλείων διευκολύνουν τον θεραπευτή να δώσει τις απαιτούμενες απαντήσεις στις ερωτήσεις και ανησυχίες των γονέων.

Σε πολλές περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη μια τηλεφωνική επικοινωνία του ειδικού με το σχολικό περιβάλλον ή τον ιατρό που παρακολουθεί το παιδί έτσι ώστε να σχηματιστεί μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα.

Τέλος από την παιδοψυχιατρική εξέταση ή την ψυχολογική εκτίμηση του κλινικού ψυχολόγου δίνεται στους γονείς μία διάγνωση του παιδιού, δηλαδή μία αναφορά της διαταραχής στην όποια εμπίπτουν οι συγκεκριμένες δυσκολίες όπως και σε ποια νοσογραφική κατηγορία ανήκουν.

Ποιες Διαταραχές Αντιμετωπίζονται με την παιδική Αξιολόγηση και Διάγνωση;

Μέσω της αξιολόγησης αρχικά αναγνωρίζονται οι δυσκολίες που έχει το παιδί και οι τομείς οι οποίοι επηρεάζονται. Εν συνεχεία οι δυσκολίες αυτές παίρνουν όνομα μέσω της παιδοψυχιατρικής εξέτασης από τον εξειδικευμένο ιατρό.

Ο παιδοψυχίατρος είναι εκείνος που θα δώσει την διάγνωση και θα επικυρώσει την εκάστοτε διαταραχή μέσω της ταξινόμησης Ψυχικών Διαταραχών και Διαταραχών της Συμπεριφοράς, ICD-10 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Κυρίως αφορά όλες τις νευροαναπτυξιακές και ψυχικές διαταραχές (επικοινωνίας, αυτιστικού φάσματος, λόγου, γραφοκινητικότητας, συμπεριφοράς, ομιλίας, μάθησης, συγκέντρωσης και κινητικότητας, αγχώδεις εκδηλώσεις, βουλιμία-ανορεξία, παιδική κατάθλιψη, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, οριακή δομή προσωπικότητας κα).

Ποια είναι τα οφέλη της παιδικής Αξιολόγησης και Διάγνωσης;

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ θεωρείται μέγιστης σημασίας γιατί προΐσταται της παιδοψυχιατρικής εξέτασης που θα οδηγήσει όπως έχουμε αναφέρει στη ΔΙΑΓΝΩΣΗ.

Όταν η αξιολόγηση είναι σφαιρική και ολοκληρωμένη τότε τα βήματα που θα ακολουθηθούν είναι σαφή και δομημένα, με βάση τις δυσκολίες, την προσωπικότητα, το κοινωνικό πλαίσιο του κάθε παιδιού, το αίτημα των γονέων και του ίδιου παιδιού.

Η Διάγνωση είναι αυτή που θα καθορίσει το θεραπευτικό πρωτόκολλο και την ιεράρχηση των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν, ώστε τα συμπτώματα της εκάστοτε διαταραχής να ξεπεραστούν.

Δείτε πως γίνεται μια αξιολόγηση

Διαδικασια: Παιδική Αξιολόγηση & Διάγνωση

Η παιδική αξιολόγηση και διάγνωση πραγματοποιείται αρχικά σε ένα ραντεβού το οποίο διαρκεί συνήθως 1 ώρα. Κάποιες φορές ίσως χρειαστούν και παραπάνω συναντήσεις για να αποσαφηνιστούν οι δυσκολίες που παρουσιάζει το παιδί. Στο πρώτο αυτό ραντεβού λαμβάνεται ένα πλήρες αναπτυξιακό και ιατρικό ιστορικό και στην συνέχεια οι γονείς παρακολουθούν τον θεραπευτή ή τον ιατρό στην αλληλεπίδρασή του με το παιδί.

Υπάρχουν φορές που μπορεί να ζητηθεί από τους γονείς να αλληλεπιδράσουν εκείνοι με το παιδί τους για να σημειωθούν διαφοροποιήσεις όσον αφορά την εικόνα του και την επικοινωνιακή του διάθεση με τους ίδιους. Ο τρόπος αυτός βοηθά τους γονείς να αντιληφθούν άμεσα τα αναπτυξιακά ορόσημα που πρέπει να έχουν κατακτηθεί ανάλογα με την ηλικία του παιδιου. Τέλος, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ο θεραπευτής ή ο ιατρός συζητά με τους γονείς, τους εξηγεί και τους αναλύει όσα παρατήρησε στο παιδί.

Παιδική Αξιολόγηση & Διάγνωση για Παιδια Τιμες & Κοστος

Η Παιδική αξιολόγηση κοστίζει 40 ευρώ και δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ.

Το κέντρο Παιδικής Αξιολόγησης & Διάγνωσης για παιδιά στο Περιστέρι

Στο Περιστέρι, το Ειδικό Κέντρο Παιδιού Δυτικής παρέχει ένα πρωτοποριακό κέντρο Παιδικής Αξιολόγησης & Διάγνωσης, αφιερωμένο στην ολοκληρωμένη φροντίδα των παιδιών. Εδώ, ειδικευμένοι επαγγελματίες χρησιμοποιούν προηγμένες μεθόδους και τεχνικές για την ακριβή αξιολόγηση και διάγνωση διάφορων παιδικών διαταραχών και αναπτυξιακών ζητημάτων.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, στοχεύουμε στην πρώιμη αναγνώριση και παρέμβαση, βοηθώντας τα παιδιά να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους στο μέγιστο βαθμό. Η δέσμευσή μας είναι να παρέχουμε μια ζεστή, υποστηρικτική και κατανοητική περιβάλλον όπου κάθε παιδί και οικογένειά του αισθάνονται ασφαλείς και κατανοημένοι.

Άλλες Θεραπείες