Κέντρο Εργοθεραπείας για παιδιά στο Περιστέρι

Το κέντρο μας, αν και διεπιστημονικό, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της εργοθεραπείας, καθ’ ότι θεωρεί ότι η συγκεκριμένη επιστήμη αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα βελτίωσης και αποκατάστασης των περισσότερων αναπτυξιακών ελλειμμάτων στον παιδιατρικό πληθυσμό. Ωστόσο, ο τομέας της εργοθεραπείας χρήζει εξαιρετικής προσοχής, σε σχέση με τους ειδικούς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αλλά και με τον εξοπλισμό, ο οποίος πολύ συχνά κρίνεται ελλιπής και αντιεπαγγελματικός.Γι αυτόν το λόγο φροντίζουμε συνεχώς τις εγκαταστάσεις μας στο Περιστέρι και αξιοποιούμε εις το έπακρο τη θεραπευτική μας επάρκεια ως προς τις νέες μεθόδους παρέμβασης. Διατηρούμε συνεχή ενημέρωση και επαγρύπνηση ώστε να μην επαναπεύεται κανείς στις κεκτημένες γνώσεις αλλά να αναζητά συνεχώς διαφορετικούς τρόπους παρέμβασης και να θέτει εκ νέου προβληματισμούς στη διεπιστημονική ομάδα.

Οι Εργοθεραπευτές μας

Το κέντρο μας απασχολεί σήμερα δυο εργοθεραπευτές αποφοίτους των ΑΤΕΙ Αθήνας με εμπειρία και αμείωτο ενδιαφέρον ως προς το ζητούμενο της εργοθεραπείας που δεν είναι άλλο από τη βελτίωση του “ΕΡΓΟΥ” σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητας ενός παιδιού. Με συνέπεια και ήθος ανακουφίζουν τα επίπεδα ανησυχίας των γονέων και με επαγγελματισμό αφιερώνονται εξίσου σε όλα τα παιδιά που χρήζουν βοήθειας.

Ο Χώρος μας στο Περιστέρι

Μετά από σχολαστική έρευνα και προσήλωση στις νέες μεθόδους παρέμβασης, Οι εργοθεραπευτές του κέντρου μας στο Περιστέρι, οργάνωσαν έναν χώρο αντάξιο των υψηλών απαιτήσεων της παιδιατρικής εργοθεραπείας, ώστε όλοι οι χώροι να είναι προφυλαγμένοι και επενδεδυμένοι από υλικά που πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας για την προστασία των παιδιών. Βασιζόμενοι επίσης στις ανάγκες των κινητικών και αισθητηριακών δραστηριοτήτων ο χώρος της εργοθεραπείας στήθηκε στο μεγαλύτερο σημείο του κέντρου ώστε να εξυπηρετούνται κατάλληλα όλες οι συνεδρίες. Τέλος, εκτός από τον ενδεδειγμένο και πλήρη εξοπλισμό μας, εμπλουτίζουμε ανα τακτά χρονικά διαστήματα το υλικό μας ή τις εγκαταστάσεις μας με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα. Όλοι οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τους χώρους εργοθεραπείας, ανεξάρτητα από την ένταξη των παιδιών τους σε κάποιο πρόγραμμα.

Άλλες Θεραπείες