Κέντρο Πρώιμης Παρέμβασης στο Περιστέρι

Την τελευταία πενταετία έχουν πολλαπλασιαστεί τα αιτήματα που αφορούν παιδιά μικρότερης ηλικίας, κάτω των 3 ετών. Όλο και περισσότερο οι γονείς ενημερώνονται απο τους παιδιάτρους, τους βρεφονηπιοκόμους αλλά και από το ευρύτερο τους περιβάλλον για ενδεχόμενες δυσκολίες σε επίπεδο επικοινωνιακό, κοινωνικό και αναπτυξιακό που παρουσιάζουν αυτές οι ηλικίες.

Στο κέντρο μας η ζήτηση για τα ελλείμματα που αφορούν την καθυστέρηση ομιλίας, τις δυσκολίες συμπεριφοράς, τα περιορισμένα ενδιαφέροντα, τις επαναλαμβανόμενες ρουτίνες και την δυσκολία στη σίτιση είναι από τις πιο συχνές από 1,5 έως 3 ετών.

Επιπλέον, στα υψηλού κινδύνου βρέφη είτε λόγω χαμηλού βάρους γέννησης είτε λόγω σημαντικής προωρότητας οργανώνουμε ένα εβδομαδιαίο follow up, εξ ολοκλήρου διαμορφωμένο από εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι αναλαμβάνουν περιστατικά που μπορεί να παρουσιάζουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά αλλά και παιδιά με αναπνευστική δυσχέρεια, λαγόχειλο, λυκόστομα και ψυχοκινητική καθυστέρηση (κράτημα κεφαλής, έλεγχος κορμού, έλεγχος μυϊκού τόνου, διατήρηση θέσης κ.α.).

Οι θεραπευτές μας

Όλοι οι θεραπευτές μας, ανεξαρτήτως ειδικότητας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι ως προς την πρώιμη παρέμβαση.

Πρώτοι οι φυσικοθεραπευτές μας, αναλαμβάνουν παιδιά από την νεογνική κιόλας ηλικία όταν πρόκειται για πρόωρα βρέφη ή για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομα ή αναπνευστική δυσχέρεια.

Οι εργοθεραπευτές μας παρεμβαίνουν πρώιμα σε παιδιά που παρουσιάζουν περιορισμένα ενδιαφέροντα, στερεοτυπίες, δυσκολίες συμπεριφοράς, δυσκολίες αισθητηριακής ρύθμισης και διάκρισης κ.α.

Οι λογοθεραπευτές μας παρεμβαίνουν σε παιδιά με καθυστέρηση ομιλίας, με διαταραχές σίτισης και με δυσκολίες αλληλεπίδρασης.

Οι ψυχολόγοι μας αναλαμβάνουν τη συμβουλευτική των γονέων προκειμένου να εστιάσουν στις δυνατότητες του παιδιού και να λειτουργήσουν συνθεραπευτικά στο πρόγραμμα.

Οι χώροι μας στο Περιστέρι

Όλοι οι χώροι μας είναι μελετημένοι και οργανωμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να υποδεχτούν και παιδιά μικρών ηλικιών.

Στην φυσικοθεραπεία υπάρχει το θεραπευτικό “τραπέζι” όπου οι γονείς μαζί με τον θεραπευτή παρεμβαίνουν στα βρέφη.

Στην εργοθεραπεία όλος ο χώρος είναι ντυμένος με μεγάλα παζλ δαπέδου και οι τοίχοι είναι επενδεδυμένοι με πρωστατευτικά υλικά για την ασφάλεια των παιδιών.

Στην λογοθεραπεία υπάρχουν στρώματα, μαξιλάρια και πουφ.

Άλλες Θεραπείες